Tìm kiếm

thịt bò sạch

Sắp xếp
Thịt Bò Úc Thịt Thăn Vai Có Xương Bò Úc - 500gr ( Dry Aged Rib-eye bone in )

Thịt Bò Úc Thịt Thăn Vai Có Xương Bò Úc - 500gr ( Dry Aged Rib-eye bone in )

Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Úc Thịt Thăn Vai Có Xương Bò Úc - 500gr ( Dry Aged Rib-eye bone in )
 •  1 miếng dày tầm 2cm, khách có thể đặt trước theo độ dày mong muốn. Tối thiểu đặt 2kg trở lên
 •  Freeship 10km đơn hàng trên 900k
 •  Có bán giá kho cho nhà hàng - khách sạn.
Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Thăn Vai Bò Mỹ Cao Cấp - 500gr ( USDA Choice Ribeye )

Thịt Bò Mỹ Thăn Vai Bò Mỹ Cao Cấp - 500gr ( USDA Choice Ribeye )

Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Thăn Vai Bò Mỹ Cao Cấp - 500gr ( USDA Choice Ribeye )
 •  1 miếng dày tầm 2cm ( Chuẩn làm Steak )
 •  Freeship 10km đơn hàng trên 900k
 •  Có bán giá kho cho nhà hàng - khách sạn.
Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Thăn Ngoại Cao Cấp - 500gr ( USDA Choice Striploin )

Thịt Bò Mỹ Thăn Ngoại Cao Cấp - 500gr ( USDA Choice Striploin )

Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Thăn Ngoại Cao Cấp - 500gr ( USDA Choice Striploin )
 •  1 miếng dày tầm 2cm ( Chuẩn làm Steak )
 •  Freeship 10km đơn hàng trên 900k
 •  Có bán giá kho cho nhà hàng - khách sạn.
Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Ba Chỉ Bò Thái Lát Khay 500gr

Thịt Bò Mỹ Ba Chỉ Bò Thái Lát Khay 500gr

Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Ba Chỉ Bò Thái Lát Khay 500gr
 •  Thái lát sẵn từng miếng mỏng, 1 khay tầm 500gr.
 •  Freeship 10km đơn hàng trên 900k
 •  Có bán giá kho cho nhà hàng - khách sạn.
Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Bắp Hoa Thái Lát - 500gr

Thịt Bò Mỹ Bắp Hoa Thái Lát - 500gr

Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Bắp Hoa Thái Lát - 500gr
 • Quy cách: Bắp hoa bò Mỹ đã thái lát sẵn từng miếng mỏng. Đóng gói 1 khay 500gr
 • HSD: 6 tháng kể từ ngày đóng gói
 • Cách dùng: Rã đông bằng ngăn mát tủ lạnh hoặc nhiệt độ phòng. Chế biến r sử dụng
Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Úc Thịt Thăn Vai Bò Úc - 500gr ( Dry Aged Rib-eye )

Thịt Bò Úc Thịt Thăn Vai Bò Úc - 500gr ( Dry Aged Rib-eye )

Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Úc Thịt Thăn Vai Bò Úc - 500gr ( Dry Aged Rib-eye )
 •  1 miếng dày tầm 2 phân. Khách có thể đặt trước theo độ dày mình muốn, ít nhất đặt 2kg trở lên
 •  Freeship 10km đơn hàng trên 900k
 •  Có bán giá kho cho nhà hàng - khách sạn.
Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Úc Thịt Cổ Bò Úc - 180gr ( Chuck Eye Roll )

Thịt Bò Úc Thịt Cổ Bò Úc - 180gr ( Chuck Eye Roll )

Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Úc Thịt Cổ Bò Úc - 180gr ( Chuck Eye Roll )
 •  1 miếng tầm 150gr - 200gr, tuỳ độ dày khách muốn
 •  Freeship 10km đơn hàng trên 900k
 •  Có bán giá kho cho nhà hàng - khách sạn.
Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Thịt Lõi Vai Bò Mỹ - 500gr ( Top Blade )

Thịt Bò Mỹ Thịt Lõi Vai Bò Mỹ - 500gr ( Top Blade )

Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Thịt Lõi Vai Bò Mỹ - 500gr ( Top Blade )
 •  Thịt dày tầm 2cm. Khách có thể đặt trước theo độ dày mong muốn, tối thiểu đặt 2kg trở lên
 •  Freeship 10km đơn hàng trên 900k
 •  Có bán giá kho cho nhà hàng - khách sạn.
Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Úc Thịt Thăn Ngoại Bò Úc - 500gr ( Dry Aged Striploin )

Thịt Bò Úc Thịt Thăn Ngoại Bò Úc - 500gr ( Dry Aged Striploin )

Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Úc Thịt Thăn Ngoại Bò Úc - 500gr ( Dry Aged Striploin )
 •  1 miếng thịt dày tầm 2cm. Khách có thể đặt hàng trước theo độ dày mình muốn, số lượng 2kg trở lên
 •  Freeship 10km đơn hàng trên 900k
 •  Có bán giá kho cho nhà hàng - khách sạn.
Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Úc Thịt Thăn Nội Bò Úc - 500r ( Dry Aged Tenderloin )

Thịt Bò Úc Thịt Thăn Nội Bò Úc - 500r ( Dry Aged Tenderloin )

Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Úc Thịt Thăn Nội Bò Úc - 500r ( Dry Aged Tenderloin )
 • 1 miếng tầm 2 phân. Khách có thể đặt theo độ dày mong muốn, tối thiểu đặt 2kg trở lên
 • Free ship 10km đơn hàng trên 900k
 • Có bán giá kho cho nhà hàng - khách sạn
Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Úc Bắp Bò Úc ( Shin Shank )

Thịt Bò Úc Bắp Bò Úc ( Shin Shank )

Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Úc Bắp Bò Úc ( Shin Shank )
Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Thịt Thăn Nội Bò Mỹ ( Tenderloin )

Thịt Bò Mỹ Thịt Thăn Nội Bò Mỹ ( Tenderloin )

Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Thịt Thăn Nội Bò Mỹ ( Tenderloin )
 •  Cần đặt hàng trước - gọi 09.66.2222.33
 •  Freeship 10km đơn hàng trên 900k
 •  Có bán giá kho cho nhà hàng - khách sạn.
Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Dẻ Sườn Non Bò Mỹ ( Rib finger )

Thịt Bò Mỹ Dẻ Sườn Non Bò Mỹ ( Rib finger )

Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Dẻ Sườn Non Bò Mỹ ( Rib finger )
 •  Cần đặt hàng trước - gọi 09.66.2222.33
 •  Freeship 10km đơn hàng trên 900k
 •  Có bán giá kho cho nhà hàng - khách sạn.
Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Sườn Bẹ Bò Mỹ - 500gr ( short rib )

Thịt Bò Mỹ Sườn Bẹ Bò Mỹ - 500gr ( short rib )

Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Sườn Bẹ Bò Mỹ - 500gr ( short rib )
 •  1 bịch tầm 500gr, từ 4 đến 5 miếng sườn
 •  Freeship 10km đơn hàng trên 900k
 •  Có bán giá kho cho nhà hàng - khách sạn.
Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Ba Chỉ Bò Mỹ - 500gr

Thịt Bò Mỹ Ba Chỉ Bò Mỹ - 500gr

Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Ba Chỉ Bò Mỹ - 500gr
 •  1 miếng cắt sẵn 500gr, chưa có dịch vụ thái sẵn
 •  Freeship 10km đơn hàng trên 900k
 •  Có bán giá kho cho nhà hàng - khách sạn.
Liên hệ
Chi tiết
Thăn Ngoại Thịt Trâu Ấn Độ Allana - Mã 46

Thăn Ngoại Thịt Trâu Ấn Độ Allana - Mã 46

Liên hệ
Chi tiết
Thăn Ngoại Thịt Trâu Ấn Độ Allana - Mã 46
 • Thịt Trâu Ấn Độ 46
 • Bán 1 thùng - 1 thùng tầm 18kg
 • Bán sỉ với giá rẻ
 • Giao hàng tận nơi

 

Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Bắp Hoa Bò Cao Cấp

Thịt Bò Mỹ Bắp Hoa Bò Cao Cấp

Liên hệ
Chi tiết
Thịt Bò Mỹ Bắp Hoa Bò Cao Cấp
Liên hệ
Chi tiết
Sốt chấm thịt nướng vị Kin Dare

Sốt chấm thịt nướng vị Kin Dare

Liên hệ
Chi tiết
Sốt chấm thịt nướng vị Kin Dare
Liên hệ
Chi tiết
Sốt ướp thịt nướng Karubi Tare

Sốt ướp thịt nướng Karubi Tare

Liên hệ
Chi tiết
Sốt ướp thịt nướng Karubi Tare
Liên hệ
Chi tiết
Sốt chấm thịt nướng vị cay

Sốt chấm thịt nướng vị cay

Liên hệ
Chi tiết
Sốt chấm thịt nướng vị cay
Liên hệ
Chi tiết